Organizing Committee

Central Organising Committee

Vd. Nalin Shah

Chairman

Vidyarthi Sanghatan Pramukh, Ayurved Vyaspeeth

Members

Vd. Hitesh Jani

Vd. Urmila Pitkar

Vd. Suvinay Damle

Vd. Mrudula Joshi

Vd. Suchitra Kulkarni

Vd. Sohan Pathak

Vd. Gaurang Vyas

Vd Anand Katti

Vd. Sonal Sawant

Vd. Mrutyunjay Sharma

Vd. Dattatray Saraf

Vd Mrunal Jamdar

Vd Ravi Bhandari

Vd. Prashant Kothalkar

Vd. Eknath Kulkarni

Vd. Mandar Bhange

 

 

 

Registration Committee

Vd. Malhar Joshi, Chairman (M. 9422614852)

Members

Vd. Vilobh Bharatiya (M. 9850391584)

Vd Saurabh Joshi (M. 7020157210)

Vd Santosh Pathak (M. 9405369727)

Vd Rajesh Guru (M. 9422106409)

 

Local Organising Committee

 

Vd.Dhananjay Kulkarni - Chief Coordinator

9822070900

Vd.Atulkumar Bendre {President,Ayurved Vyaspeeth,Pune Branch}

9226113828

Vd.Deepa Bapat {President,Ayurved Vyaspeeth,Pimpri Chinchwad Branch}

9921936789

Vd.Uday Joshi

9371055509

Vd.Girish Sarde

9822660651

Vd.Girish Tillu

9850026597

Vd.Jyoti Mundargi

9881077306

Vd.Sangeeta Waghmode

9850725585

Vd.Samarth Kotsthane

9860411785

Vd.Nilesh Londhe

9881572395

Vd.Chetan Kabra

9175432223

Vd.Nilesh Patil

9970278707

Vd.Sandeep Kale

8329359557

Vd.Vaishali Gadekar

9960356787

Vd.Shyamsundar Jagtap

9604929004

Vd.Rupali Bavkar

9881715309

Vd.Dipti Dharammali

9823878185

Vd.Leena Borude

9511805298

Vd.Sangeeta Ranade

9822016807

Vd.Sujata Pawar

8788208767


Print   Email